תמונות

רן בן שמעון. עדיין לא החליט האם עמוס ימשיך בשער (מור שאולי)