תמונות

לא מבריק במחזורים האחרונים. הובאן (נמרוד גליקמן)