תמונות

טע לי. מתה כשהורדמה לקראת ניתוח עיניים מתוך עובדה צילום: מתוך עובדה, קשת