תמונות

רביד גזל. &"הנקודה היא הדבר החיובי היחיד&" (דרור עינב)