תמונות

פשוט להעריץ. האלוף האולימפי בפעולה (gettyimages)