תמונות

בר נצר, אוסוקין, טשיירה ודודצקין. אכזבה בנעמן