תמונות

רולנד. ירושלים רדפה אחריו הרבה זמן (getty)