תמונות

בכר, ב"ש זה לא ק"ש. בנגב יש אוהדים (אלן שיבר)