תמונות

מחלקה ראשונה מרץ 09 - מימין- עופר גואטה, רמי לוי, גלעד אלמגור