תמונות

עזב את רמה"ש בלי קשר לכדורגל. קורצקי (אלן שיבר)