תמונות

קרית שמונה. חיוכים נשארו בצפון (אנג'ו גוש ג'יני)