תמונות

ורשביאק ושי שני. &"אם לא לונדון, המטרה היא ריו 2016&" (משה חרמון)