תמונות

אלימות מחרידה לנגד עיניהם. אבי וגיא לוזון (אלן שיבר)