תמונות

פועל עברי בעבודת בנייה בכיכר דיזינגוף, ברקע בתי הע צילום: ת"א הוירטואלית, דר יעקב רוזנר, פיקיוויקי