תמונות

משה ביטון ואסי בלדוט. ישלמו את מחיר הכשלונות האחרונים (אור שפונדר)