תמונות

חיפה חוגגת. הפער מהפועל כבר שבע נקודות (עמית מצפה)