תמונות

ברנע, ריבקין ואנשי הוועד ובית ההשקעות במעמד החתימה (אסף לב)