תמונות

עטר ויאמר לאחר החתימה היום בהרצליה (אלעד ירקון)