תמונות

אסי עזר הופעה רופוס ווינרט צילום: עודד קרני