תמונות

ק&"ש חוגגת בקרית אליעזר. מחצית ראשונה מצויינת של האורחים (משה חרמו