תמונות

חתונה דן מנו, פברואר 2016 מרינה קבישר צילום: עופר חן