תמונות

קריאף מורחק. חיפה שוב ראתה אדום (צילום: יוסי שקל)