תמונות

קורנפיין. קיבלו בסיפוק את החלטת בית הדין (אלן שיבר)