תמונות

די מריה (משמאל). רכש ראשון מני רבים? (Gettyimages)