תמונות

טורס מנסה מספרת. את זה הוא יכול לעשות, לשים גול מול שער חשות מ-7 מ