תמונות

ניסיון הצתה בתחנת דלק בעלי צילום: כבאות והצלה איו"ש