תמונות

דמי הרישום הגיוניים? ריבולובלב (שמאל) יחד עם נסיך מונאקו אלברט השנ