תמונות

שלשת ניצחון גדולה. וסילאידיס (GETTYIMAGES)