תמונות

עותמאן. "בנס מישהו הפריד בין הצדדים" (עמית מצפה)