תמונות

ונגר יקווה לראות אותו חוזר לעצמו (gettyimages)