תמונות

פיטר רוט, מאור כהן, הופעה דן תורן צילום: נועה מגר