תמונות

אימון של היחידה לאבטחת אישים צילום: בן אברהם, במחנה