תמונות

די נטאלה שוב כבש, החגיגה הסתיימה בתבוסה (gettyimages)