תמונות

התלמידים מנסים להכין בצק צילום: מתוך הצילו! אני לא יודע לבשל