תמונות

המשחק הטוב שלו לא ייזכר. טיוס (GETTYIMAGES)