תמונות

אבי רש. "אם הם מתחברים, הם מסוכנים" (מור שאולי)