תמונות

בורשטיין מסמן תרגיל, הערב בנוקיה (דרור עינב)