תמונות

מאמינים שיהיה כשיר לרעננה. הרוש (דני מרון)