תמונות

חדר שינה אחרי שיפוץ2 - חלי ישראלי2 צילום: זוהר רון