תמונות

השער הרביעי כבר לגמרי הוציא את הרוח ממפרשי הבוסנים (מיכה בננו)