תמונות

ליובין. גליל/גלבוע מקרטעת ורוצה ניצחון בכורה