תמונות

ומה איתו? הוא יצא לחופשה של שבוע ויתחיל להתכונן לדבר האמיתי. ליאו