תמונות

לאחר 2 הארכות ברמה"ש, רמת חן רשמה ניצחון (עודד קרני מנהלת הלי