תמונות

חנויות ניו יורק, שוק ברוקלין אותיות צילום: נעם רוזנבלט אלדן