תמונות

לשירת התקווה... אשר היה ממונה על ההמנון (gettyimages)