תמונות

דירה בשחקים, מטבח אי כיסא צילום: עוזי פורת