תמונות

מיכל פיירמן, מבואה גלילים צילום: מיכל הרדוף רז