תמונות

אלי כהן וטלסניקוב. יכולים לחייך (אלן שיבר)