תמונות

ניצחון מזכייה בתואר. ברדיץ' וסטפאנק (gettyimages)