תמונות

זינוק מצוין של זועבי מנע מהרוחב של אבידור להגיע לגרשומוב (עודד קרנ